Facebook
PRIVACY
VERKLARING

Wij geven om uw privacy. 

Privacyverklaring CampSolutions

PRIVACYVERKLARING van CampSolutions B.V.

Inhoud

1. Inleiding

2. Doel van het gebruik van uw gegevens en welke persoonsgegevens en voor welk doel

3. Ontvangers

4. Opslag

5. Beveiliging

6. Uw rechten

7. Onze plichten

1. Inleiding

Waarom en welke persoonsgegevens worden van u verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. In deze verklaring wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen uw gegevens worden gebruikt. Tevens wijzen wij u op uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

2. Doel van het gebruik van uw gegevens en welke persoonsgegevens en voor welk doel

Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, producten en/of onze website kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:

• Bedrijfsnaam

• Voor- en achternaam

• Adres gegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Geslacht

• IBAN

• Btw-nummer

• KvK-nummer

• Daarnaast worden cookies, type browser, versie en taal gebruikt om onze websites beter te laten werken en kan het IP-adres worden opgeslagen met betrekking tot de beveiliging van de verbinding met onze website.

Hieronder geven wij aan welke gegevens wij van u verzamelen, verwerken en met welk doel dat wij dat doen.

Uw gegevens zullen worden verzameld tijdens een telefonisch of persoonlijk gesprek, mail contact of via het contactformulier op onze website.

CampSolutions B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen en uw gegevens gebruiken wij enkel voor het doel waarvoor wij deze hebben verkregen.

• - Om u te bellen of e-mailen indien dit nodig is zodat wij onze dienstverlening kunnen uitvoeren

• - Om goederen en diensten bij u af te leveren

• - Het afhandelen van uw betaling

• - Het informeren over diensten, producten, tarieven, prijzen of wijzigingen daarin

• - CampSolutions B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie en belastingaangifte

• - Via de website en Google Analytics verzamelde gegevens

Uw gegevens zullen worden verzameld tijdens een telefonisch of persoonlijk gesprek, mail contact of via het contactformulier op onze website. Dus uw voor- en/of achternaam, bedrijfsnaam, bedrijfsadresgegevens, uw e-mailadres en telefoonnummer. Deze verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden.

Om goederen en/of diensten bij u aan te bieden maken wij gebruik van uw voor- en/of achternaam, bedrijfsnaam, uw telefoonnummer en uw adresgegevens.

Voor het afhandelen van uw betaling met betrekking tot de levering van producten en/of diensten verzamelen wij buiten de hierboven vernoemde gegevens, uw bedrijfsgegevens, KvK gegevens en BTW nummer. Deze gegevens worden dan ook alleen hiervoor gebruikt.

Om u te informeren over wijzigingen in diensten, producten, tarieven of prijzen maken wij gebruik van uw voor- en/of achternaam, bedrijfsnaam, bedrijfsadresgegevens, uw e-mailadres en/of telefoonnummer.

Wij verwerken ook uw persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de wettelijke administratie en het doorgeven van de omzetbelasting aan de fiscus. Hiervoor verwerken wij uw naam, bedrijfsgegevens, NAW gegevens, KvK gegevens en BTW nummer.

Als u gebruik maakt van onze website deelt u met ons uw IP adres en daarnaast worden cookies, type browser, versie en taal gebruikt om onze websites beter te laten werken en kan het IP-adres worden opgeslagen met betrekking tot de beveiliging van de verbinding met onze website. Dit gebeurt met Google Analytics.

Gegevens verzameld via de website zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

De website van CampSolutions B.V. maakt gebruik van cookies om de website beter te laten werken en om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en het gebruik ervan te optimaliseren.

Deze gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt overgebracht naar de in deze verklaring opgenomen derde partijen.

3. Ontvangers

De gegevens die CampSolutions B.V. van u ontvangt worden verwerkt en beheerd door medewerkers van CampSolutions B.V. en door diverse softwarepakketten van externe organisaties. Met deze derde partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten volgens de AVG privacy wetgeving.

3.1. Clickon en Code On

De e-mail van CampSolutions B.V. wordt gehost bij Clickon middels Outlook van Microsoft.

De website van CampSolutions B.V. worden gehost bij Code On.

3.2. Inara

CampSolutions B.V. maakt gebruik van de diensten van Inara B.V.om haar administratie te verwerken en om de belastingaangiftes te doen.

3.3. Lokale opslag

Lokale data die persoonsgegevens bevatten worden opgeslagen op eigen beveiligde computers en servers.

4. Opslag

4.1. Opslagperiode

Uw gegevens worden door CampSolutions B.V. zolang bewaard als dat wettelijk noodzakelijk is en indien daar geen noodzaak toe is nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten.

Gegevens die niet contractueel of relatie gericht nodig zijn worden na één jaar verwijderd van al onze opslagplaatsen.

4.2. Contact opnemen

Als u contact opneemt met CampSolutions B.V. via de e-mail, worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en uw e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die emails kunnen maximaal zeven jaar lang worden bewaard.

4.3. Google Analytics

De gegevens die Google Analytics op onze website verzamelt zijn anoniem. Deze gegevens worden voor onbekende tijd bewaard door Google Analytics.

5. Beveiliging

De gegevens die door CampSolutions B.V. of verbonden externe partijen worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via eerder vernoemde software, zijn beveiligd volgens de regels van de AVG en met een sterk wachtwoord beveiligd. In de meeste gevallen zelfs met een twee-staps-verificatie. Van uw gegevens worden geen fysieke kopieën gemaakt of naar onbevoegden verstuurd.

6. Uw rechten

6.1. Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen bij CampSolutions B.V.:

• Door een verzoek per e-mail

• Door een verzoek per post

• Door telefonisch contact

U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. Er zal echter wel om legitimatie gevraagd worden of om afdoende bewijs om uzelf te legitimeren. De gegevens worden vervolgens naar u toe gestuurd.

6.2. Recht op rectificatie

Indien uw gegevens niet juist zijn dan heeft u het recht om dit te laten wijzigen.

6.3. Recht op het verwijderen van uw gegevens

Behalve de wettelijk vereiste te bewaren gegevens, heeft u het recht om uw gegevens door ons te laten wissen. Indien u bij ons hiertoe een verzoek doet middels email, post of telefonisch zullen wij uw gegevens verwijderen.

6.4. Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht over CampSolutions B.V. in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan.

6.5. Recht op overdracht

In het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. CampSolutions B.V. zal al uw gegevens overdragen in een bruikbaar formaat voor een andere partij. Deze gegevens worden naar u gestuurd en deze dient u vervolgens zelf aan de nieuwe partij over te dragen.

6.6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

U heeft het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens door CampSolutions B.V. Dit kan via info@campsolutions.nl onder toezending van een kopie van uw ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Wij zullen het gebruiken van uw gegevens binnen één week stoppen en al uw gegevens verwijderen.

7. Onze plichten

CampSolutions B.V. verwerkt alleen persoonsgegevens die:

A. Noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst

Indien wij met een partij een overeenkomst hebben gesloten zullen wij voor zover dat noodzakelijk is om de overeenkomst uit te kunnen voeren, de persoonsgegevens van diegene verwerken. Ook in de precontractuele fase zullen persoonsgegevens worden verwerkt indien de betrokkene verzoekt om handelingen waarbij persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Deze worden verwerkt als de handelingen noodzakelijk zijn om de overeenkomst te kunnen sluiten. Een voorbeeld is het aanvragen van een offerte door een betrokkene. De verwerking van persoonsgegevens is in een dergelijk geval noodzakelijk om een offerte uit te kunnen brengen en om vervolgens een overeenkomst te kunnen sluiten.

B. Vanwege een wettelijke verplichting (personeel)

De verwerking van persoonsgegevens is toegestaan indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. Zonder de verwerking van persoonsgegevens moet het uitvoeren van een wettelijke verplichting niet mogelijk zijn. Een voorbeeld is het verwerken van persoonsgegevens van medewerkers om aangifte loonbelasting te doen.

C. Vanwege een wettelijke verplichting (klanten)

Het verwerken van persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de omzetbelasting. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen, uw voornaam en achternaam om deze informatie goed te adresseren. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kunnen wij de betreffende dienst of het betreffende product niet aanbieden.

CampSolutions B.V. deelt uw gegevens wanneer dit wettelijk is vereist en wanneer dit vereist is om te voldoen aan een juridisch proces of om de rechten CampSolutions B.V. te beschermen.

Heeft u toch nog vragen over uw privacyrechten of over deze privacyverklaring? Dan kunt u deze stellen middels een email aan info@campsolutions.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen.

CampSolutions B.V.

Sintelweg 4

7399RM Empe

055-5050510

info@campsolutions.nl